Проктът е дело на Национална мрежа за децата и “Враца Софтуер“, победител в първото издание на социално отговорната инициатива ПРОМЯНАТА

На 1 ноември – Денят на народните будители, Национална мрежа за децата обяви старта на новата онлайн платформа “СЛУЧИЛИЩЕ“. Това е виртуален ресурсен център, който обединява полезни материали за учители, ученици, родители и професионалисти, работещи с деца. В платформата ще бъдат събрани на едно място различни материали, обучения и добри практики по теми, които вълнуват децата и професионалистите като превенция на насилието, дигитална грамотност, гражданско и здравно образование, приобщаващо образование, предучилищно образование, ученическо самоуправление, работа с родители, отпадане от училище и др.

“Неслучайно се спряхме на тази дата за старт на “СЛУЧИЛИЩЕ“, коментира координаторът на проекта Стефан Лазаров от Национална мрежа за децата. Това ще бъде място за споделяне на опит от будители за будители. Според нас една платформа за споделяне на добри практики е дотолкова добра, доколкото всички ние сме склонни да споделим трудностите, през които сме преминали и сме преодолели в работата си в сферата на образованието, както и успехите и напътствия как сме ги постигнали“.

На “СЛУЧИЛИЩЕ“ можете да откриете и споделите добри практики, приложими на ниво училище – от учители и директори за учители и директори. На платформата можете откриете и споделите идеи и конкретни проекти на ученически обединения като например “Как можем да подновим училищната библиотека?“, “Как да създадем по-приятно пространство за изкарване на междучасията?“, “Как да наберем средства за реализирането на нашите идеи?“.

Чрез платформата “СЛУЧИЛИЩЕ“ ще получите достъп до много материали - наръчници, доклади и статии, идващи от различни неправителствени организации и експерти, които работят с деца и младежи. Можете също да намерите възможности за обучения за педагогически екипи. Платформата предоставя и възможност за запознаване с обяви за дарения от бизнеса към училищата - основно в натура - дивани, столове, етажерки, компютри, тефтери и други полезни неща, които могат да се използват в българското школо. Не на последно място, можете също да откриете новини и възможности за участия в конкурси, проекти по програма Еразъм и други възможности за стажове, финансиране и обучения.

“СЛУЧИЛИЩЕ“ е онлайн среда, в която училищата да могат да споделят своята добре свършена работа и да се учат от чуждия опит. При многобройните си контакти с учители и директори от цялата страна, представителите на Национална мрежа за децата наблюдават, че въпреки голямата специфика на различните училища и региони, всички те срещат сходни предизвикателства. Макар и със сходни проблеми, повечето училища се опитват да преодоляват трудностите сами и много от тях успяват да го направят доста успешно.

През март тази година, проектът за онлайн платформа с полезни ресурси бе одобрен от “Tellus Community Board” и получи финансиране за изпълнението му. С помощта на “Враца Софтуер“ – неправителствена организация, която е член на Мрежа за децата и работи за подобряване на дигиталната грамотност и за обучението на млади програмисти в Северозападна България, платформата и нужната база данни вече са факт. “Враца Софтуер“ е победител в първото издание на социално отговорната инициатива ПРОМЯНАТА на Нова Броудкастинг Груп и фондация "Промяната", част от Reach for change.

Освен към учители, ученици и родители, платформата е насочена също към директори на училища, администратори от РУО и МОН, представители на местната власт, организации и неформални ученически, родителски и професионални обединения, както и към отговорния бизнес, който иска да подкрепи българското образование.

Платформата е направена така, че освен да разглеждате и теглите информация, можете също да споделяте и качвате ресурси.

За Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е обединение на 137 граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Мрежа за децата работи в четири основни области – Образование, Здравеопазване, Семейство и Правосъдие. Само през 2015 г. организациите членове на НМД са подкрепили с работата си 88 964 деца и 57 068 семейства. 13 384 специалисти, работещи с деца и семейства в цяла България, са били подкрепени от организациите в НМД чрез обучения, консултации и съвместни дейности – това са социални работници, психолози, учители, съдии, пробационни служители, библиотекари, полицаи и много други.

Вижте повече на www.nmd.bg

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си