В кампанията участват победителите в ПРОМЯНАТА 2015/2016 – Фондация “Заслушай се”

На 11 юни стартира национална информационна кампания “Летящ старт”, организирана в партньорство с Reach for Change, Move.bg и “Заслушай се!”. Първият етап на инициативата завършва на 28 юни, четвъртък, с дискусия на тема “Повишаване на финансовата и бизнес грамотност на предприемачите у нас” в SOHO Sofia от 18.00 ч. Поканени да се включат са няколко конкретни групи от обществото, а именно-  социални предприемачи, хора с увреждания и  незаети младежи до 29-годишна възраст.

Опитът на организаторите сочи, че целевите групи не са достатъчно информирани и подготвени за успешен старт на бизнес идеята си. Подбудата е те да бъдат детайлно запознати с рисковете и възможностите на бизнес средата. Изграждането на доверие в експертните институции и организации е основополагащо за устойчивото развитие на предприемачеството у нас.

В рамките на месец юни ще бъдат разпространени информационни материали с финансови и бизнес термини, практически съвети и примери за добри практики, посредством различните комуникационни канали на ключови неправителствени организации: Reach for Change, Move.bg, Заслушай се!, Synergia, SOS Предприемачи, Национален Младежки Форум и BCause. На 28 юни организаторите SIS CREDIT и партньорите от неправителствения сектор ще споделят опита си по изготвянето на бизнес план и конкретни финансови съвети към заинтеросваните предприемачи, поканени да вземат участие в събитието в SOHO SOFIA от 18.00 ч.

Проектът “Летящ старт” е чудесна възможност да се обърне внимание на трудностите, с които се сблъскват изброените целеви групи, като се предоставят конкретни съвети и подробни инструкции как те да подготвят добре своя бизнес план.

  1. Получавайте най-важното от деня в пощата си

    Имейл адрес