На 5.2.2020 г. станаха ясни победителите в първото Национално състезание по четене

На 5.2.2020 г. станаха ясни победителите в първото Национално състезание по четене и създаване на дигитално съдържание за училищни класове. То се проведе по инициатива на МОН в Книговище.бг (www.knigovishte.bg) - платформата за стимулиране на осмислящото четене сред децата.  

Между 9 декември 2019 г. и 4 февруари 2020 г. в състезанието се включиха 336 класа  от 68 населени места в страната и 1 български клас във Виена. Учениците от тези класове се състезаваха чрез въпросниците в Книговище.бг. по разбиране на книгите и приказките, които са прочели. Резултатите в състезанието отчитат броя решени въпросници, трудността им, но и верността, с която те са решени. Това стимулира учениците да са внимателни както в разчитането на въпросниците, така и във вникването на текстовете, които четат. 

Общо за периода на състезанието децата решиха въпросниците в платформата 62 557 пъти. Създадоха 87 нови въпросника по детски книги, приказки и енциклопедии и станаха дигитални създатели в Книговище.бг. 

Абсолютни победители в състезанието са четвъртокласниците на от ОУ “Йордан Йовков”, гр. Варна, с класен ръководите Анна Бояджиева. За периода на състезанието те решиха въпросниците общо 2591 пъти, със средна успеваемост 87 %, създадоха три въпросника по книги и спечелиха общо 119 550 състезателни точки. 

Както споделя г-жа Бояджиева, в периода на състезанието “…всяко дете е прочело поне около нови 20 книги, някои и повече.” Но не само - фактът, че децата четат повече, мотивирани от състезанието, подобрява успеваемостта им като цяло. “Ние непрекъснато правим тестове, подобни на тези в "Книговище" при “Четене с разбиране” в часовете по БЕЛ - ИУЧ. Това им помогна по-бързо да могат да се запознаят с текста и за много по-бързо време да вникнат в него и сега при уроците по другите предмети като “Човек и общество” и “Човек и природа”, например, не ги затруднява да отговарят на въпроси към прочетеното. Обогатиха си много речниковия запас от нови думи, развиха своето въображение и мисловна дейност - само положителни отзиви мога да дам.” Не на последно място, г-жа Бояджиева споделя, че работата с Книговище е събудила интереса към книгите на част от децата в класа: “Новите ни читатели са 6 на брой.”  

На второ място в състезанието, с 85 429 състезателни точки, генерирани от 3328 пъти решени въпросника с 82 % успеваемост на тях и 6 създадени въпросника, са 
третокласниците от ОУ “Братя Миладинови”, гр. Бургас, с класен ръководител Светлана Костадинова. 

На трето място са учениците на г-жа Мария Павлова от 3. В клас на ОУ “Иван Вазов”, гр. Свиленград с общо 55 581 състезателни точки и средно 93 % верни отговори в решенията на въпросниците.  

„Книговище.бг“ е образователна интернет платформа, която затвърждава способността на децата да осмислят прочетен текст и поощрява четенето  за удоволствие.

„Книговище.бг“ е онлайн игра на въпроси и отговори върху прочетени книги, която насърчава децата и младежите да четат. Тя е и читателски дневник, и пътеводител в света на книгите,  който създава общност.