За тях е необходима специализирана техника

Изхвърлените мебели у нас се извозват със специализирана техника. Камионите минават два пъти седмично в даден район, като графикът е публикуван в сайта на Столична община.

„Пред моя блок всеки ден се изхвърлят едрогабаритни отпадъци. Те не се товарят в обикновените боклукчийски камиони, които извозват битови отпадъци”, разказва актьорът Филип Буков.

„Във всеки район има различен график с различни дни. Когато гражданите имат такъв отпадък, трябва да проверят в сайта точния ден, в който да го изхвърлят”, посочва Лилия Ангелова от Столичната община.

Всъщност старите мебели могат да бъдат ценен ресурс. През 2020 г. са събрани почти 90 000 тона едрогабаритни отпадъци. След като камионът ги вземе от улицата, те бързо влизат в цикъла на кръговата икономика.

„И се предават за третиране на специализирана площадка за тези дейности”, подчерта Ангелова.

Освен от мебели, често се освобождаваме и от ненужди дрехи. Здравите може да дарим на хора в нужда, но има и такива, които са за боклука. Из цяла София са разположени специални контейнери, откъдето и дрехите поемат по пътя на повторното оползотворяване. Засега са 140, но в следващите месеци техният брой ще достигне 220.

„В тези контейнери може да се разделите със своите дрехи, текстилни продукти, обувки, чанти. До момента сме събрали над 4000 тона текстилен отпадък. Иначе той щеше да отиде в природата”, заяви Георги Георгиев, председател на Столичен общински съвет.

Ако се чудите къде най-близо до вас има специализиран контейнер за текстилни отпадъци, може да проверите чрез интерактивната карта в сайта на Столична община: waste.sofia.bg.