Неизпълнението на правилника от Я–Я ще рефлектира върху всички

По време на номинациите Стоян Роянов избира да номинира "на спяпо" и отказва да се аргументира пред Big Brother. Последствията са за всички – спиране на топлата вода до второ нареждане.

Това неминуемо ще подразни всички Съквартиранти. Вижте какво се случи и какви бяха настроенията сред звездите.