Зорница, Константин и Динко бяха искрени в номинациите си! Линдарева изля болката, която тежеше в душата й и обяви поведението на Вълев за недостойно. Той от своя страна също не пропусна да нападне красавицата, засягайки я на тема "интелект".