Номинациите са открити!

Албена закова своите причини, а след нея дойде ред и на Златка и Благой.