Следващ тази вечер номинира Уош, както и Цецо!
След тях номинациите си представи Никита.