Знаете как да помогнете на децата и младежите, най-тежко засегнати от кризата? Кандидатствайте!

 

Кандидатствайте до 16 август 2020 г. чрез нашата онлайн апликационна форма. В нея ще трябва да опишете опита и капацитета на Вашата организация, Вашето решение, както и Ваша организационна нужда, за която искате подкрепа от ПРОМЯНАТА.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ

Можете да видите предварително образец на формата за кандидатстване в Специалното издание на ПРОМЯНАТА – ТУК, а необходимите за регистрация стъпки – ТУК.

Петте организации – победители в конкурса, ще бъдат избрани и обявени публично на 18 септември 2020 г.

Пълна информация за критериите и процеса на селекция, графика, правилата на конкурса и наградния фонд можете да намерите в Общите условия на Специалното издание на ПРОМЯНАТА.  Молим да ги разгледате много внимателно. 

 

Нашите критерии:

 

  • Организацията има поне три години опит – регистрирана е като неправителствена организация в обществена полза не по-късно от 15 юли 2017 г.
  • Организацията е реализирала и отчела поне 2 проекта през последните 3 години, които са финансирани от държава, община, фондация, бизнес спонсор или други дарители. Тези проекти трябва да са насочени към деца и/или младежи от 0 до 24 години.
  • Организацията може да докаже, че има екип от поне 3 служители/ сътрудници, които са на трудов или граждански договор.

(1)  РЕШЕНИЕТО

-                                Проектът предлага конкретно решение на социален проблем на деца и/или младежи (0-24 години), които са най-тежко пострадали от кризата, причинена от пандемията COVID-19. Решението може да бъде изцяло реализирано в периода 19 септември – 18 декември 2020 г.

-                                Предлаганото решението е комплексно, тоест то включва допълващи се форми на подкрепа, например хуманитарна подкрепа, психосоциална подкрепа и други.

-                                Предлаганото решение е базирано на досегашната дейност и натрупан опит на кандидатстващата организация.

-                                Предлаганото решение ще окаже подкрепа на минимум 200 деца и/или младежи в периода 19 септември –18 декември 2020.

-                                Предлаганото решение се реализира в партньорство или разчита на подкрепа на други местни организации и институции.

 

(2)  ОРГАНИЗАЦИЯТА

-                                Кандидатстващата организация е идентифицирала ясен организационен проблем, който възпрепятства нейното развитие и/или застрашава нейната устойчивост.

-                                Кандидатстващата организация е идентифицирала едно или няколко възможни решения на този организационен проблем.

-                                Организацията има силна мотивация и достатъчен капацитет да работи заедно с ПРОМЯНАТА за поставянето на основите на решението на този организационен проблем.

 

(3)  КОМУНИКАЦИЯ

-                                Организацията разбира, че комуникацията трябва да бъде важна част от нейната дейност, както за постигането на социален ефект, така и за осигуряването на устойчивост.

-                                Организацията има базисен комуникационен капацитет и е готова да  инвестира ресурс за подобряване на комуникацията си.

-                                Организацията има желание и готовност да се включи в интензивна комуникационна кампания – в периода октомври-декември 2020 – за популяризиране на дейността си.

 

Награден фонд:

Петимата най-добри кандидати ще получат подкрепа от Специалното издание на ПРОМЯНАТА. Тя включва:

 

Петте организации ще си поделят общ награден фонд от 60 000 лв., осигурен от ING, Аурубис България и NN България. Три организации ще получат пълно финансиране от по 17 000 лв., които да използват както следва: 10 000 лв. – насочени към подкрепа на деца и/или младежи; 3000 лв. – за заплати; 2000 лв. – за организационно развитие; 2000 лв. – за комуникационна кампания. Две други организации ще получат частично финансиране от 4000 лв., които да използват както следва: 2000 лв. за организационно развитие; 2000 лв. – за комуникационна кампания. Една от петте организации ще получи 1000 лв. специална награда присъдена от детското жури. 

За да помогне на организациите да бъдат в дългосрочен план по-адаптивни и устойчиви, Reach for Change България ще осигури следната нефинансова подкрепа: обучения в Акселератора на ПРОМЯНАТА в периода септември – октомври 2020 г. и индивидуални консултации в периода ноември – декември. Подкрепата ще е базирана на индивидуалните нужди на всяка от организациите.

Петте организации ще получат медийна подкрепа от Нова Броудкастинг Груп. В периода октомври – декември 2020 г. те ще бъдат част от активна комуникационна кампания, която ще им помогне да популяризират своята работа пред широка аудитория и да привлекат подкрепа. За да могат да проведат успешна комуникационна кампания и да използват най-ефективно ресурсите си, организациите ще получат специални консултации.

Петте организации стават част от общността на ПРОМЯНАТА и ще получат достъп до корпоративни партньори и общността от социални предприемачи в програмите на Reach for Change в България и още 10 държави на 3 континента.

 

 

За актуална информация за конкурса и предстоящите възможности за консултации, препоръчваме да следите страницата на ПРОМЯНАТА във Facebook.