Системата за кандидатстване ще бъде отворена от 08:00 ч. на 15 юли до 23:59 ч. на 16 август 2020 г. Кандидатстването става само онлайн на този адрес.

Можете да видите предварително апликационната форма за кандидатстване в Специалното издание на ПРОМЯНАТА ТУК.

В специалното издание на ПРОМЯНАТА ще бъдат подкрепени пет организации с нестопанска цел, които имат доказано решение в помощ на децата и младежите, най-тежко пострадали от кризата. Те ще бъдат избрани и обявени публично на 18 септември 2020 г.

Петте организации ще си поделят общ награден фонд от 60 000 лв., осигурен от ING, Аурубис България, NN България.

Три организации ще получат пълно финансиране от по 17 000 лв., които да използват в периода септември – декември 2020 г. както следва:

 • - 10 000 лв. – насочени към подкрепа на деца и/или младежи;
 • - 3000 лв. – за заплати;
 • - 2000 лв. – за организационно развитие;
 • - 2000 лв. – за комуникационна кампания. 

Две други организации ще получат частично финансиране от 4000 лв., които да използват в периода септември - декември 2020 г. както следва:

 • - 2000 лв. – за организационно развитие;
 • - 2000 лв. – за комуникационна кампания.

Петимата финалисти ще получат следната нефинансова подкрепа, която цели да им помогне да постигнат устойчивост в дългосрочен план:

 • - Обучения в Акселератора на ПРОМЯНАТА в периода септември – октомври 2020 г., равняващи се на 36 обучителни часа;
 • - 8 часа индивидуални консултации за всяка организация по съвместно определена тема;
 • - Медийна подкрепа чрез комуникационна кампания в периода октомври – декември 2020 г. с цел популяризиране на петимата финалисти пред широката аудитория и привличане на подкрепа. За да могат да проведат успешна комуникационна кампания и да използват най-ефективно ресурсите си, организациите ще получат специални консултации и финансова подкрепа на стойност 2000 лв.

Във вземането на решения участват: служители на Фондацията; служители на Нова Броудкастинг Груп, ING, Аурубис България, NN България; експерти по правата на децата, експерти от социалната сфера, публични институции, неправителствения сектор и от предприемаческата общност в България; както и деца и младежи.

За повече информация за процеса на селекция и техния график, вижте Общите условия на ПРОМЯНАТА.

Всеки участник в конкурса ще получава съобщение за статута на своята заявка в личния си профил и на посочената от него електронна поща. Етапите на селекция са описани подробно Общите условия на ПРОМЯНАТА.

В Специалното издание на ПРОМЯНАТА ще приемаме само проекти, които предлагат конкретно решение на социален проблем на деца и/или младежи, които са най-тежко пострадали от кризата, като например:

 • - деца в риск от бедност и социално изключване
 • - деца на самотни родители
 • - деца, жертви на домашно насилие
 • - деца, особено уязвими в изолация (деца с увреждания, деца в резидентна грижа, деца със специални потребности, вкл. деца с риск от сериозни психични проблеми)
 • - деца на професионалисти, работещи на първа линия (полицаи, лекари, сестри и други)
 • - деца на самотни родители
 • - деца в риск от изоставяне
 • - деца на родители, работещи в чужбина или връщащи се от чужбина
 • - деца в конфликт със закона
 • - деца с ограничен достъп до здравеопазване.

Списъкът не е изчерпателен и може да бъде разширяван.

В специалното издание на ПРОМЯНАТА ще бъдат приемани кандидатури само от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.

За разлика от предишните издания на ПРОМЯНАТА, в Специалното издание ще бъдат приемани кандидатури само от утвърдени и опитни неправителствени организации.  Спрямо критериите за допустимост кандидатите трябва да са юридически лица с нестопанска цел, които:

 • - са регистрирани в обществена полза не по-късно от 15 юли 2017 г;
 • - са реализирали и отчели поне 2 проекта през последните 3 години, които са насочени към деца и младежи и са финансирани от държава, община, фондация, бизнес спонсор или други дарители;
 • - могат да докажат, че имат екип от поне 3 служители/сътрудници на трудов или граждански договор.

Кандидатстването се осъществява само чрез попълване на онлайн формуляра на този адрес. Можете да се запознаете със стъпките, необходими за регистрация в системата ТУК.

Не. За да запазите попълнената информация преди да напуснете страницата, натиснете бутона “Запази” в края на формуляра. Това записва в електронната ни система попълнената информация, без да изпраща формуляра за оценка.

Когато попълните целия формуляр в електронната система за кандидатстване, натиснете бутона “Изпрати”, за да бъде регистрирана заявката Ви за участие в конкурса. Запазени, но неподадени за оценка формуляри за участие, няма да бъдат разглеждани. Формуляри за участие, подадени на хартия или по електронна поща, няма да бъдат разглеждани.

Можете да станете част от ПРОМЯНАТА по един от следните начини:

- Бъдете посредник и разкажете за конкурса на хора, които може би ще проявят интерес да кандидатстват;

- Препоръчайте ни потенциални кандидати за ПРОМЯНАТА, като ни изпратите имейл на bulgaria@reachforchange.org и ние сами ще се свържем с тях и ще ги поканим да участват в конкурса;

- Работете с нас – станете наш партньор, ментор или инвеститор за някой от финалистите в ПРОМЯНАТА.

С радост ще отговорим на въпросите Ви, ако ги изпратите на bulgaria@reachforchange.org

Текуща информация за конкурса, включително за информационни дни и възможности за консултации ще публикуваме на Facebook страницата на ПРОМЯНАТА.