1. Какъв е срокът и процедурата за кандидатстване?

Кандидатстването става само онлайн на този адрес. Системата за кандидатстване ще бъде отворена от 08:00 часа на 15 юли до 23:59 часа на 30 август 2021 г.

Кандидатстването е максимално опростено и улеснено. Нужно е само да попълните кратка информация за Вас (и Вашия екип) и по-подробна информация за Вашето решение. Не е необходимо да прилагате никакви допълнителни документи. Можете да видите предварително апликационната форма за кандидатстване в ПРОМЯНАТА 2021 тук.

2. Колко е голяма финансовата подкрепа и за какъв срок от време се предоставя?

Големият победител получава 30 000 лв, а останалите четирима финалисти ще получат по 10 000 лв. Всеки от тях трябва да инвестира 2000 лв. в популяризирането на инициативите си по време на онлайн гласуването и рекламната кампания по каналите на Нова Броудкастинг Груп. Останалите средства финалистите получават под формата на нецелева финансова подкрепа за срока на продължителност на програмата и могат да бъдат разглеждани като инвестиция в start-up.

Победителят и финалистите ще подпишат договор, който ще е в сила за периода от декември 2021 до юни 2022 г.

3. Колко финалисти ще бъдат избрани и кога ще бъдат обявени имената им?

В края на конкурса ще бъде избран един голям победител и четирима финалисти. Имената на петимата финалисти ще бъдат оповестени публично през октомври 2021 г. Те ще продължат в следващия етап – онлайн гласуване, а тримата, събрали най-много гласове, ще се срещнат в началото на декември 2021 г. представителите на детското и възрастното жури ще изберат големия победител.

4. Каква е процедурата за селекция в конкурса?

Изборът на финалистите и големия победител преминава през седем етапа:

  1. Техническа проверка.

  2. Разглеждане на кандидатурите от предварително обучени доброволци от Нова Броудкастинг Груп.

  3. Селекция на най-добрите кандидатури от независими експерти в сферата на социални дейности, предприемачество, образование, IT, права на децата и други.

  4. Интервю с български и международни експерти на фондация Reach for Change.

  5. Интервюта със служители на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change за избор на 5-имата финалисти.

  6. Онлайн гласуване на публиката за избор на трима финалисти, които да се явят пред Финалното жури.

  7. Среща на тримата финалисти с две журита - детско и възрастно - които заедно ще вземат решение за големия победител.

За повече информация за процеса на селекция и техния график, вижте Общите условия на ПРОМЯНАТА.

5. Как и кога ще науча дали преминавам на следващ етап в конкурса?

Етапите за оценка и начина, по който ще бъдете информирани, са описани подробно в Общите условия на ПРОМЯНАТА.

6. Къде мога да намеря повече информация за предишни проекти, които сте подкрепили в България и чужбина?

Информация за финалистите от първите седем издания на конкурса ПРОМЯНАТА можете да откриете тук.

Информация за други социални предприемачи и техните проекти, подкрепени от Reach for Change, можете да откриете тук.

7. Има ли териториални квоти при избора на победителите?

Няма териториални квоти. Даваме равен шанс на кандидатури както от София, така и от всяко друго населено място в България.

През седемте издания на инициативата до тук около 50% от кандидатурите бяха подадени от социални предприемачи, които живеят и работят извън София. Сред финалистите са социални предприемачи от София, Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Велико Търново и други градове.

8. Имам страхотна идея как да подобря живота на децата в моето населено място, но не работя в неправителствена организация. Мога ли да участвам в конкурса?

Да, разбира се. Приемаме кандидатури както от неправителствени организации, така и от физически лица, които планират да учредят своя собствена неправителствена организация.

9. Аз имам бизнес и планирам да предоставям услуги, които решават значим проблем за децата в България. Може ли моята организация да участва в конкурса?

Търговските организации не могат да участват в състезанието, но можете да кандидатствате като физическо лице.

10. Работя в неправителствена организация - от чие име да кандидатствам - от собствено или от името на организацията?

Ако сте ръководител на неправителствена организация и идеята Ви съвпада с мисията и целите й, можете да кандидатствате от името на неправителствената организация. Ако не сте директор, но сте готови да застанете начело на нов проект в своя собствена организация, можете да кандидатствате като физическо лице. Същевременно, молим да имате предвид, че за да отговаряте на критериите ни за оценка, трябва да демонстрирате първоначално ниво на изпълнение на идеята.

11. Как да се регистрирам в системата за кандидатстване?

Кандидатстването става само чрез попълване на онлайн формуляра на този адрес. Можете да се запознаете със стъпките, необходими за регистрация, в системата тук.

12. Формулярът за участие запазва ли автоматично въведената информация?

Не. За да запазите попълнената информация преди да напуснете страницата, натиснете бутона “Запази” в края на формуляра. Това записва в електронната ни система попълнената информация, без да изпраща формуляра за оценка.

13. Как да подам попълнения формуляр?

Когато попълните целия формуляр в електронната система за кандидатстване, натиснете бутона “Изпрати”, за да бъде регистрирана заявката Ви за участие в конкурса. Запазени, но неподадени за оценка формуляри за участие, няма да бъдат разглеждани. Формуляри за участие, подадени на хартия или по електронна поща, няма да бъдат разглеждани.

14. Аз не желая да кандидатствам в инициативата, но все пак искам да помогна. Как мога да го направя?

Можете да станеш част от ПРОМЯНАТА по един от следните начини:

- Бъдете посредник и разкажете за конкурса на хора, които може би ще проявят интерес да кандидатстват;

- Препоръчайте ни потенциални кандидати за ПРОМЯНАТА, като ни изпратите имейл на bulgaria@reachforchange.org и ние сами ще се свържем с тях и ще ги поканим да участват в конкурса;

- Гласувайте онлайн за избраните нови финалисти на сайта на ПРОМЯНАТА. Онлайн гласуването ще бъде активно през ноември 2021 г.

- Работете с нас – станете наш партньор или социален инвеститор на социалните предприемачи – финалисти в ПРОМЯНАТА.

15. Към кого мога да се обърна за допълнителна информация?

С радост ще отговорим на въпросите Ви на bulgaria@reachforchange.org или на нашата Facebook страница.

16. Как мога да получавам текуща информация за развитието на конкурса?

Текуща информация за конкурса, включително за информационни дни и възможности за консултации, публикуваме на нашата Facebook страница.