Знаете как да подобрите живота на децата и младежите в България? Кандидатствайте!

Кандидатствайте до 7 юни 2022 г. като опишете своето иновативно и работещо решение и отговорите на няколко въпроса за мотивация си.

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ

 

Можете да видите предварително образец на формата за кандидатстване тук, а необходимите за регистрация стъпки - тук.

Нашите критерии:

 

 • • Посветена на реална социална тема: Идеята трябва да предлага решение на реално предизвикателство или проблем, който засяга значителен брой от децата и младежите на България на възраст от 0 до 24 години. Тя може да има връзка с една или повече от целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. Подробна информация на английски език можете да видите тук.

 • • Новаторска, но и с потенциал за реализация: ПРОМЯНАТА търси иновативни идеи, които включват не само нетрадиционни и творчески методи за решаване на даден социален проблем, но и реални възможности за практическа реализация.

 • • Идея в ранен етап на развитие: Предлаганата идея трябва да е в ранен етап на развитие, но предприемачът трябва да може да докаже, че е предприел първите стъпки за реализацията ѝ и е започнал да я прилага на практика.

 • • Значителен социален ефект: Предложеното решение трябва да води до съществен и видим социален ефект за подобряване живота на децата и младежите в България. Кандидатът трябва да може да аргументира чрез примери от практиката си или чрез резултати от сходни програми, прилагани в други държави, че решението на проблема наистина има позитивен ефект върху децата и младежите, към които е насочено.

 • • Потенциал за ефект върху значима част от целевата група: Предложеното решение не бива да е ограничено до подобряване на живота на отделни деца и младежи, а да е ориентирано към дългосрочна промяна в живота на стотици и дори хиляди деца и младежи. В началото това може да е малък проект, но той трябва да има потенциал да се разрасне и да придобие национална или дори международна значимост. Това може да се случи или чрез разрастването на организацията и репликирането на метода ѝ на работа, или чрез дългосрочни системни изменения – напр. чрез промяна на нагласите в обществото, на законовата рамка и/или друго.

 • • Потенциал за финансова устойчивост: Идеята трябва да има потенциал да се превърне в инициатива с устойчив финансов модел. Кандидатът следва в перспектива да развие дългосрочен финансов план.

 • • Да бъде автор на идеята и да е готов да се посвети на нея: Кандидатът трябва да е автор на идеята и инициатор на проекта. Трябва да има и готовност, ако бъде избран за победител, да се посвети само и единствено на нейната реализация.

 • • Предприемачески дух и навици: Насоченост към конкретни резултати, стремеж към постигане на целите, практичност и адаптивност.

 • • Лидерски качества: Способност да вдъхновява хората и да ги увлича в работата.

 • • Социална ангажираност: Готовност да отстоява правата на децата и силна мотивация да постигне реална промяна.

 

 

Награден фонд:

 

Петимата най-добри кандидати ще получат подкрепа от ПРОМЯНАТА. Тя включва:

 

Големият победител в конкурса ще получи 20 000 лв.

 • • 15 000 лв. под формата на нецелева финансова подкрепа

 • • 1 000 лв. за популяризирането на техните инициативи по време на онлайн гласуването

 • • 4 000 лв. за изработването на материали за рекламна кампания по каналите на Нова Броудкастинг Груп.

 

Двама от финалистите, събрали най-много гласове в етапа на онлайн гласуването, ще получат по 15 000 лв.

 • • 10 000 лв. под формата на нецелева финансова подкрепа

 • • 1 000 лв. за популяризирането на техните инициативи по време на онлайн гласуването

 • • 4 000 лв. за изработването на материали за рекламна кампания по каналите на Нова Броудкастинг Груп.

 

Останалите двама финалисти ще получат по 5 000 лв.

 • • 1 000 лв. за популяризирането на техните инициативи по време на онлайн гласуването

 • • 4 000 лв. за изработването на материали за рекламна кампания по каналите на Нова Броудкастинг Груп.

 

Това финансиране цели да помогне на финалистите да разработят устойчив бизнес модел и да популяризират своите инициативи.

За да помогне на финалистите да развият своят бизнес модел и да постигнат възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата, Reach for Change България ще осигури следната нефинансова подкрепа: обучения в Инкубатора на ПРОМЯНАТА и индивидуални консултации в периода ноември 2022 - март 2023 г. Подкрепата ще е базирана на индивидуалните нужди на всяка от организациите.

Финалистите получават достъп до мрежата на ПРОМЯНАТА - корпоративни партньори (включително потенциални инвеститори, донори и други ключови контакти) и общността от социални предприемачи в програмите на Reach for Change в България и още 15 държави на 3 континента.

Финалистите ще получат следната медийна подкрепа от Нова Броудкастинг Груп, за да станат по-видими за бъдещи партньори, клиенти, дарители и доброволци:

 • • Петимата ще участват в онлайн гласуване в периода 27 септември - 17 октомври, което ще определи кои трима финалисти да се борят за голямата награда. Онлайн гласуването е уникална възможност за получаване на голяма видимост и привличане на нови поддръжници и партньори. За да популяризира финалистите по време на гласуването, Нова Броудкастинг Груп организира интензивна медийна кампания, включваща заснемането на промо видеа за всеки от финалистите, а информацията за тях и дейностите им се разпространява в телевизионен ефир и в дигитални медийни канали на компанията.

 • • Петимата финалисти след включването им в Инкубатора ще получат рекламен пакет на стойност 30 000 лв., който включва и излъчване на рекламен спот в телевизионен ефир.

 • • Финалистите ще получат медийна подкрепа за отразяване на техните дейности в периода ноември 2022 - март 2023 г.

 

 

Изборът на победителя и финалистите ще премине през осем етапа – четения от доброволци, подбор на най-добрите заявки от експерти, интервюта със служители на фондация Reach for Change и мениджъри от Нова Броудкастинг Груп, Акселератор на ПРОМЯНАТА (интензивна обучителна и консултативна програма в 8 модула, всеки с продължителност от 1 ден) онлайн гласуване и представяне пред журитата на ПРОМЯНАТА.

 

Пълна информация за критериите и процеса на селекция, графика, правилата на конкурса и наградния фонд можете да намерите в Oбщите условия на ПРОМЯНАТА 2022. Молим да ги разгледате много внимателно.


 

За актуална информация за конкурса и предстоящите възможности за консултации, препоръчваме да следите нашата Facebook страница.