1. Какъв е срокът и процедурата за кандидатстване?

Кандидатстването става само онлайн на този адрес. Системата за кандидатстване ще бъде отворена от 08:00 часа на 19 април до 23:59 часа на 7 юни 2022 г.

Кандидатстването е максимално опростено и улеснено. Нужно е само да попълните кратка информация за Вас (и Вашия екип) и по-подробна информация за Вашето решение. Не е необходимо да прилагате никакви допълнителни документи. Можете да видите предварително апликационната форма за кандидатстване в ПРОМЯНАТА 2022 тук.

2. Колко е голяма финансовата подкрепа и за какъв срок от време се предоставя?

Големият победител получава 20 000 лв., други двама финалисти ще получат по 15 000 лв. Останалите двама финалисти ще спечелят 5 000 лв. Всеки от тях трябва да инвестира 1 000 лв. в популяризирането на инициативите си по време на онлайн гласуването и 4 000 лв. в материали за рекламния пакет, от който могат да се възползват по каналите на Нова Броудкастинг Груп. Останалите средства финалистите получават под формата на нецелева финансова подкрепа за срока на продължителност на програмата и могат да бъдат разглеждани като инвестиция в start-up.

Победителят и финалистите ще подпишат договор, който ще е в сила за периода от ноември 2022 - март 2023 г.


3. Колко финалисти ще бъдат избрани и кога ще бъдат обявени имената им?

В края на конкурса ще бъде избран един голям победител и четирима финалисти. Имената на петимата финалисти ще бъдат оповестени публично през септември 2022 г. Те ще продължат в следващия етап – онлайн гласуване, а тримата, събрали най-много гласове, ще се срещнат в началото на ноември 2022 г. представителите на детското и възрастното жури ще изберат големия победител.

4. Каква е процедурата за селекция в конкурса?

Изборът на финалистите и големия победител преминава през осем етапа:

 1. 1. Техническа проверка.

 2. 2. Разглеждане на кандидатурите от предварително обучени доброволци от Нова Броудкастинг Груп.

 3. 3. Селекция на най-добрите кандидатури от независими експерти в сферата на социални дейности, предприемачество, образование, IT, права на децата и други.

 4. 4. Интервю с български и международни експерти на фондация Reach for Change.

 5. 5. Акселератор на ПРОМЯНАТА - Интензивна обучителна и консултативна програма в 8 модула, всеки с продължителност от 1 ден. Точна програма и дати за модулите ще бъдат предоставени на одобрените кандидати.

 6. 6. Интервюта със служители на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change за избор на 5-мата финалисти.

 7. 7. Онлайн гласуване на публиката за избор на трима финалисти, които да се явят пред Финалното жури.

 8. Среща на тримата финалисти с две журита - детско и възрастно - които заедно ще вземат решение за големия победител.

За повече информация за процеса на селекция и техния график, вижте Общите условия на ПРОМЯНАТА.


 

5. Какви са критериите за подбор в конкурса?

По отношение на идеята - тя трябва да бъде:

 • •Новаторска, но с доказан потенциал за реализация

 • •В ранен етап на осъществяване

 • •Посветена на реална социална тема

 • •Значителен социален ефект

 • •Да има потенциал за ефект върху значима част от целевата група

 • •Да има потенциал за финансова устойчивост


 

По отношение на кандидата – той/тя трябва:

 • •Да бъде автор на идеята и да е готов да се посвети на нея

 • •Да има предприемачески дух и навици

 • •Да притежава лидерски качества

 • •Да бъде социално ангажиран

Повече за нашите критерии може да прочетеш в Общите условия на ПРОМЯНАТА.


 

6. Как и кога ще науча дали преминавам на следващ етап в конкурса?

Етапите за оценка и начина, по който ще бъдете информирани, са описани подробно в Общите условия на ПРОМЯНАТА.

7. Къде мога да намеря повече информация за предишни проекти, които сте подкрепили в България и чужбина?

Информация за финалистите от осемте издания на конкурса ПРОМЯНАТА до момента можете да откриете тук.

Информация за други социални предприемачи и техните проекти, подкрепени от Reach for Change, можете да откриете тук.


8. Има ли териториални квоти при избора на победителите?

Няма териториални квоти. Даваме равен шанс на кандидатури както от София, така и от всяко друго населено място в България.

През осемте издания на инициативата до тук около 50% от кандидатурите бяха подадени от социални предприемачи, които живеят и работят извън София. Сред финалистите са социални предприемачи от София, Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Велико Търново и други градове.

9. Имам страхотна идея как да подобря живота на децата в моето населено място, но не работя в неправителствена организация. Мога ли да участвам в конкурса?

Да, разбира се. Приемаме кандидатури както от неправителствени организации, така и от физически лица, които планират да учредят своя собствена неправителствена организация.

10. Аз имам бизнес и планирам да предоставям услуги, които решават значим проблем за децата и младежи в България. Може ли моята организация да участва в конкурса?

Търговските организации не могат да участват в състезанието, но можете да кандидатствате като физическо лице.

11. Работя в неправителствена организация - от чие име да кандидатствам - от собствено или от името на организацията?

Ако сте ръководител на неправителствена организация и идеята Ви съвпада с мисията и целите й, можете да кандидатствате от името на неправителствената организация. Ако не сте директор, но сте готови да застанете начело на нов проект в своя собствена организация, можете да кандидатствате като физическо лице. Същевременно, молим да имате предвид, че за да отговаряте на критериите ни за оценка, трябва да демонстрирате първоначално ниво на изпълнение на идеята.

12. Как да се регистрирам в системата за кандидатстване?

Кандидатстването става само чрез попълване на онлайн формуляра на този адрес. Можете да се запознаете със стъпките, необходими за регистрация, в системата тук.

13. Формулярът за участие запазва ли автоматично въведената информация?

Не. За да запазите попълнената информация преди да напуснете страницата, натиснете бутона “Запази” в края на формуляра. Това записва в електронната ни система попълнената информация, без да изпраща формуляра за оценка.

14. Как да подам попълнения формуляр?

Когато попълните целия формуляр в електронната система за кандидатстване, натиснете бутона “Изпрати”, за да бъде регистрирана заявката Ви за участие в конкурса. Запазени, но неподадени за оценка формуляри за участие, няма да бъдат разглеждани. Формуляри за участие, подадени на хартия или по електронна поща, няма да бъдат разглеждани.

15. Аз не желая да кандидатствам в инициативата, но все пак искам да помогна. Как мога да го направя?

Можете да станеш част от ПРОМЯНАТА по един от следните начини:

- Бъдете посредник и разкажете за конкурса на хора, които може би ще проявят интерес да кандидатстват;

- Препоръчайте ни потенциални кандидати за ПРОМЯНАТА, като ни изпратите имейл на bulgaria@reachforchange.org и ние сами ще се свържем с тях и ще ги поканим да участват в конкурса;

- Гласувайте онлайн за избраните нови финалисти на сайта на ПРОМЯНАТА. Онлайн гласуването ще бъде активно от 27 септември до 17 октомври 2022 г.

- Работете с нас – станете наш партньор или социален инвеститор на социалните предприемачи – финалисти в ПРОМЯНАТА.

16. Към кого мога да се обърна за допълнителна информация?

С радост ще отговорим на въпросите Ви на bulgaria@reachforchange.org или на нашата Facebook страница.

17. Как мога да получавам текуща информация за развитието на конкурса?

Текуща информация за конкурса, включително за информационни дни и възможности за консултации, публикуваме на нашата Facebook страница.


 

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕТО


 

1. Възможно ли да се гласува за повече от един кандидат?

Не. По време на онлайн гласуването е възможно подаването на глас само еднократно, за един от 5-мата финалисти.

2. Може ли системата да бъде излъгана и какво ще предприемате, ако има опити за измама?

Не, системата не може да бъде излъгана. Въпреки това ние следим внимателно за всякакви опити за измама. Запазваме правото си да дисквалифицираме кандидати, ако са налице основателни причини и подозрение за евентуална измама или ако е направен опит гласовете да бъдат манипулирани.

3. Ще бъдат ли проверявани окончателните резултати от онлайн гласуването?

Да, след затваряне на онлайн гласуването се сверява още веднъж бройката на гласовете на сайта с бройката в нашата база данни. Валидни ще бъдат само уникалните гласове, от уникални Facebook профили, които чрез гласуването са регистрирани в нашата база данни.

4. За какво ще бъдат използвани личните данни, събрани по време на онлайн гласуването?

Личните данни, събрани по време на онлайн гласуването, са събрани единствено с цел верификация на гласовете и няма да бъдат използвани за маркетингови цели. Гласуването се осъществява чрез Facebook профил, а в нашата база данни са записани: общодостъпен профил, електронна поща, рожден ден и местожителство, за кой кандидат е гласувано и в колко часа.

5. Какво следва след онлайн гласуването? Публиката ли избира големия победител в конкурса?

Тримата кандидати с най-много гласове ще бъдат поканени на среща с Жури, което включва представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change. В допълнение, тримата кандидати ще представят проектите си и пред детско жури. Двете журита ще вземат окончателно решение за големия победител в конкурса ПРОМЯНАТА.