Абсолютният победител и четирима финалисти в конкурса ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА за една година. Той включва:
 

 • Финансова подкрепа
  Участниците в Инкубатора получават съдействие в разработването на устойчив бизнес модел. Първата стъпка е осигуряването на начален капитал от 30 000 лв. за абсолютния победител и по 15 000 лв. за двамата финалисти, получили най-много гласове в етапа на онлайн гласуване.

 

 • Професионални съвети и насоки
  Инкубаторът спомага за развитието на дейността на участниците чрез менторство, обучения и предоставяне на методи и инструменти за стратегическо планиране, измерване на социални ефект и ефективно лидерство. Победителят и финалистите ще имат лични наставници от Нова Броудкастинг Груп, които да им помогнат с бизнес познания и стратегически съвети.

 

 • Достъп до нашата мрежа
  Никой не може да промени света сам – социалният предприемач трябва да привлече хора на своя страна. Като част от Инкубатора победителят и финалистите ще имат достъп до мрежата на Промяната - корпоративни партньори (включително потенциални инвеститори, дарителски организации и други полезни контакти) и глобална общност от социални предприемачи в 17 държави на 3 континента.

 

 • Обществено доверие и медийно отразяване
  Общественото доверие е ключов фактор за успеха на социалните предприемачи. Благодарение на медийната подкрепа от Нова Броудкастинг Груп проектът на всеки от участниците в Инкубатора ще бъде по-видим за бъдещи партньори, доброволци, дарителски организации и клиенти.
   

Научете как проектите на финалистите от 2015/2016г. се развиха и разраснаха благодарение на участието им в Инкубатора, като разгледате профилите им във Финалисти.
 

АКСЕЛЕРАТОР

Акселераторът е интензивна обучителна програма. Тя се провежда в рамките на процеса на селекция и дава възможност на участниците да подобрят проектите си преди да продължат в конкурса.

 

Акселераторът ще помогне на кандидатстващите:

 

 

Да подобрят решението си на проблема

Акселераторът отваря очи. Изключително ефективен благодарение на умела комбинация от обучение, провокация, добри практики и съвместна работа между конкуренти. Развива и сближава, като пренася конкуренцията на едно по-здравословно ниво.

Бояна Коцева, финалист в ПРОМЯНАТА 2016/2017 г.

 

 

Да подобрят стратегията си за разрастване на социалния ефект и стратегията си за системна промяна

За мен акселераторът беше изключително полезен. Участието ми в него ми помогна да доразвия идеята си, за да увелича социалния ефект от работата си.
участник в Акселератора през 2016 г.

 

 

Да подобрят стратегията си за финансова устойчивост

Акселераторът ми даде база за самооценка, опорни точки за доразвиване на идеята, яснота в стратегията, гъвкава финансова политика. Благодаря ви!
Цонка Тодорова, финалист в ПРОМЯНАТА 2015/2016 г.

 

Да тестват определени аспекти от решението и бизнес модела си

Акселераторът е необходимият външен стимулатор и мотиватор, благодарение на който мислихме все по-градивно, конструктивно и структурирано за нашия проект, което в крайна сметка ни помогна да го развием.
участник в Акселератора през 2016 г.

 

 

Допълнителна информация за Акселератора можете да откриете в Общите условия на конкурса.

 

Кандидатите, преминали през Акселератора, продължават в съревнованието за място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА.