1. Какъв е срокът и процедурата за кандидатстване?

Кампанията за кандидатстване в четвъртото издание на конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА приключи. Крайният срок за подаване на попълнената апликационна форма за конкурса беше в 23.59 ч. на 18 юли.

Всички, кандидатствали тази година, ще получат информация за резулатите от първия етап на селекция по имейл в началото на август. Благодарим Ви за интереса и участието!

2. Колко е голяма финансовата подкрепа и за какъв срок от време се предоставя?

Победителят получава 30 000 лв. за срок от една година, като тези средства могат да бъдат разглеждани като инвестиция в start-up начинание. Двамата от финалистите, получили най-много гласове в етапа на онлайн гласуване, ще получат по 15 000 лв.

Договори с победителя и финалистите ще бъдат подписани за срок от 1 година. Те ще влязат в сила от 1 април 2018 г. до 1 април 2019 година. Договорите с победителя и финалистите, обаче, могат да бъдат удължени за срок от още четири години.

3. Колко финалисти ще бъдат избрани и кога ще бъдат обявени имената им?

В края на конкурса ще бъде избран един абсолютен победител и четирима финалисти, които ще бъдат включени в Инкубатора на фондация Промяната. Имената им ще бъдат оповестени публично през февруари 2018г.

4. На какъв принцип се определя кои от финалистите в конкурса ще получат финансова подкрепа?

Абсолютният победител в конкурса ще получи финансиране от 30 000 лв., а двамата финалисти, събрали най-много гласове в етапа на онлайн гласуване, ще получат финансова подкрепа в размер от 15 000 лв. Онлайн гласуването в конкурса ще се проведе през февруари 2018 г.

 

5. Как и кога ще науча дали преминавам на следващ етап в конкурса?

Етапите за оценка и начина, по който ще бъдете информирани, са описани подробно в Общите условия на конкурса.

6. Къде мога да намеря повече информация за предишни проекти, които сте подкрепили в България и чужбина?

Информация за финалистите от първите три издания на конкурса ПРОМЯНАТА може да откриете тук.

Информация за други социални предприемачи и техните проекти, подкрепени от Reach for Change, може да откриете тук.

7. Какво е новото в конкурса през 2017 г.?

През 2017 г. ПРОМЯНАТА ще избере петима победители в конкурса, които ще получат интензивна нефинансова подкрепа в рамките на Инкубатора. Трима от тях ще получат и финансова подкрепа - 30 000 лв. за абсолютния победител, а двама от финалистите, получили най-много гласове в етапа на онлайн гласуване, ще получат по 15 000 лв..

8. Има ли териториални квоти при избора на победителите?

Няма териториални квоти. Даваме равен шанс на кандидатури както от София, така и от всяко друго населено място в България.

През 2014 г., 2015 г. и 2016 г. около 50% от кандидатурите бяха подадени от социални предприемачи, които живеят и работят извън София. Сред нашите финалисти от първите три издания на инициативата са социални предприемачи от София, Бургас, Варна, Враца и Пловдив.

9. Имам страхотна идея как да подобря живота на децата в моето населено място, но не работя в неправителствена организация. Мога ли да участвам в състезанието?

Да, разбира се. Приемаме кандидатури както от неправителствени организации, така и от физически лица, които планират да учредят своя собствена неправителствена организация.

10. Аз имам бизнес и планирам да предоставям услуги, които решават значим проблем за децата в България. Може ли моята организация да участва в конкурса?

Търговските организации не могат да участват в състезанието, но можете да кандидатствате като физическо лице.

11. Работя в неправителствена организация - от чие има да кандидатствам - от собствено или от името на организацията?

Ако сте ръководител на неправителствена организация и идеята ви съвпада с мисията и целите й, можете да кандидатствате от името на неправителствената организация. Ако не сте директор, но сте готови да застанете начело на нов проект в своя собствена организация, можете да кандидатствате като физическо лице. Същевременно имайте предвид, че за да отговаряте на критериите ни оценка, трябва да демонстрирате първоначално ниво на изпълнение на идеята.

12. Как да се регистрирам в системата за кандидатстване?

Кандидатстването става само чрез попълване на онлайн формуляра на този адрес. Можете да се запознаете със стъпките, необходими за регистрация в системата, тук.

13. Формулярът за участие запазва ли автоматично въведената информация?

Не. За да запазите попълнената информация преди да напуснете страницата, натиснете бутона “Запази” в края на формуляра. Това записва в електронната ни система попълнената информация без да изпраща формуляра за оценка.

14. Как да подам попълнения формуляр?

Когато попълните целия формуляр в електронната система за кандидатстване, натиснете бутона “Изпрати”, за да бъде регистрирана заявката Ви за участие в конкурса. Запазени, но не подадени за оценка формуляри за участие няма да бъдат разглеждани. Формуляри за участие, подадени на хартия или по електронна поща, няма да бъдат разглеждани.

15. Аз не желая да кандидатствам в инициативата, но все пак искам да помогна. Как мога да го направя?

Можете да се включите в ПРОМЯНАТА по един от следните начини:

- Бъдете посредник и разкажете за конкурса на хора, които може би ще проявят интерес да кандидатстват;

- Препоръчайте ни потенциални кандидати за ПРОМЯНАТА, като ни изпратите имейл на yuriy.vulkovsky@reachforchange.org и/или hristina.popova@reachforchange.org и ние сами ще се свържем с тях и ще ги поканим да участват в конкурса;

- Гласувайте онлайн за избраните финалисти на сайта на ПРОМЯНАТА. Онлайн гласуването ще бъде активно през януари 2018 г.

- Работете с нас – станете наш партньор или социален инвеститор - изберете си проект от нашия сайт и направи дарение в негова подкрепа! Разгледайте секцията Работете с нас на сайта на Reach for Change за повече информация.

16. Към кого мога да се обърна за допълнителна информация?

С радост ще отговорим на въпросите ви, ако ги изпратите на yuriy.vulkovsky@reachforchange.org и/или hristina.popova@reachforchange.org.

17. Как мога да получавам текуща информация за развитието на конкурса?

Текуща информация за конкурса, включително за информационни дни и възможности за консултации публикуваме на нашата Facebook страница.