204 са кандидатите в четвъртото издание на ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change България. ПРОМЯНАТА цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. 

 

 

Социалните предприемачи от 41 населени места попълниха и подадоха онлайн апликационната форма, която беше отворена от 09:00 ч. на 1 юни до 23:59 ч. на 18 юли.

Кандидатурите са от цялата страна – близо 40% от тях са подадени от десетки населени места от Северна и Южна България, включително от Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Монтана, Сливен, Видин, Ямбол, Шумен и други големи и малки градове и няколко села от страната. 60% от кандидатите са от София.

Преобладаващият брой участници са с висше образование (84%) и както в предишните издания на конкурса, повече от половината от кандидатите (61%) са жени. Кандидатите са на възраст от 19 до 72 години, като близо 43% от кандидатите са между 26 и 35 години.

Сред водещите теми, върху които голяма част от социалните предприемачи се фокусират в своите кандидатури тази година са: развиване на емоционалната интелигентност и функционалната грамотност у децата, борбата с насилието в училище, здравословния начин на живот, екологичното образование и темата за бедността, в която живеят някои деца.  

Големият победител и четирима финалисти в конкурса ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период от поне една година. Победителят ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а още двама от финалистите, получили най-много гласове в етапа на онлайн гласуване - по 15 000 лв. В допълнение всички те ще получат професионални съвети и насоки, достъп до международна мрежа от контакти, както и нужната медийна подкрепа, за да могат да развият плановете си и да постигнат възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата.

Изборът на победителя и финалистите ще премине през няколко етапа – четения от доброволци, подбор на най-добрите заявки от експерти, интервюта със служители на фондация Reach for Change и мениджъри от Нова Броудкастинг Груп, участие в двумесечна безплатна обучителна програма, онлайн гласуване и представяне пред журитата на ПРОМЯНАТА. Етапите на оценка, сроковете и формалните изисквания са подробно описани в Общите условия на конкурса.

Всички кандидати ще получат информация дали са преминали първия етап на конкурса  в началото на август.