Големият победител и останалите четирима финалисти в конкурса ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА за една година. Той включва:

Финансова подкрепа

Участниците в Инкубатора получават съдействие в разработването на устойчив бизнес модел. Първата стъпка е осигуряването на начален капитал от 30 000 лв. за големия победител и по 15 000 лв. за двамата финалисти с най-много гласове на онлайн гласуването.

Професионални съвети и насоки

Инкубаторът спомага за развитието на дейността на участниците чрез менторство, обучения и предоставяне на методи и инструменти за стратегическо планиране, разрастване, измерване на социалния ефект и ефективно лидерство. Победителят и финалистите имат лични наставници от Нова Броудкастинг Груп, които им помагат с бизнес познания и стратегически съвети.

Достъп до нашата мрежа

Никой не може да промени света сам – социалният предприемач трябва да привлече хора на своя страна. Като част от Инкубатора победителят и финалистите ще имат достъп до мрежата на ПРОМЯНАТА - корпоративни партньори (включително потенциални инвеститори, дарителски организации и други полезни контакти) и глобална общност от над 140 социални предприемачи, подкрепяни от фондация Reach for Change в 17 държави на 3 континента.

Обществено доверие и медийно отразяване

Общественото доверие е ключов фактор за успеха на социалните предприемачи. Благодарение на медийната подкрепа от Нова Броудкастинг Груп проектът на всеки от участниците в Инкубатора ще бъде по-видим за бъдещи партньори, доброволци, дарителски организации и клиенти.

Научете как проектите на финалистите от първите три издания на ПРОМЯНАТА се развиха и разраснаха благодарение на участието им в Инкубатора, като разгледате профилите им във Финалисти.