Знаеш как да подобриш живота на децата? Кандидатствай!

 

Кандидатствай до 18 юли 2019 г., като опишеш своето иновативно и работещо решение и отговориш на няколко въпроса за мотивация си.

 

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Можеш да видиш предварително образец на апликационната форма за кандидатстване в ПРОМЯНАТА 2019 тук. Кандидатстването става само чрез попълване на онлайн формуляра на този адрес. Моля, прочети внимателно стъпките, необходими за регистрация в системата, тук.

 

Нашите критерии:

 

Критерии за оценка на идеята:

  • Посветена на реална социална тема: Идеята трябва да предлага решение на реално предизвикателство или проблем, който засяга значителен брой от децата и младежите на България на възраст от 0 до 24 години. Тя може да има връзка с една или повече от целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. Подробна информация на английски език можеш да видиш тук.

  • Новаторска, но и с потенциал за реализация: ПРОМЯНАТА търси иновативни идеи, които включват не само нетрадиционни и творчески методи за решаване на даден социален проблем, но и реални възможности за практическа реализация.

  • Идея в ранен етап на развитие: Предлаганата идея трябва да е в ранен етап на развитие, но предприемачът трябва да може да докаже, че е предприел първите стъпки за реализацията й и е започнал да я прилага на практика.

  • Значителен социален ефект: Предложеното решение трябва да води до съществен и видим социален ефект за подобряване живота на децата и младежите в България. Кандидатът трябва да може да аргументира чрез примери от практиката си или чрез резултати от сходни програми, прилагани в други държави, че решението на проблема наистина има позитивен ефект върху децата и младежите, към които е насочено.

  • Потенциал за ефект върху значима част от целевата група: Предложеното решение не бива да е ограничено до подобряване на живота на отделни деца и младежи, а да е ориентирано към дългосрочна промяна в живота на стотици и дори хиляди деца и младежи. В началото това може да е малък проект, но той трябва да има потенциал да се разрасне и да придобие национална или дори международна значимост. Това може да се случи или чрез разрастването на организацията и репликирането на метода й на работа, или чрез дългосрочни системни изменения – напр. чрез промяна на нагласите в обществото, на законовата рамка и/или друго.

  • Потенциал за финансова устойчивост: Идеята трябва да има потенциал да се превърне в инициатива с устойчив финансов модел. Кандидатът следва в перспектива да развие дългосрочен финансов план.

 

Критерии за оценка на кандидата:

  • Да бъде автор на идеята и да е готов да се посвети на нея: Кандидатът трябва да е автор на идеята и инициатор на проекта. Трябва да има и готовност – ако бъде избран за победител – да се посвети само и единствено на нейната реализация.

  • Предприемачески дух и навици: Насоченост към конкретни резултати, стремеж към постигане на целите, практичност и адаптивност.

  • Лидерски качества: Способност да вдъхновява хората и да ги увлича в работата.

  • Социална ангажираност: Готовност да отстоява правата на децата и силна мотивация да постигне реална промяна.

 

Изборът на победителя и финалистите ще премине през няколко етапа – четения от доброволци, подбор на най-добрите заявки от експерти, интервюта със служители на фондация Reach for Change и мениджъри от Нова Броудкастинг Груп, онлайн гласуване и представяне пред журитата на ПРОМЯНАТА. Етапите на оценка, сроковете и формалните изисквания са подробно описани в Общите условия на конкурса. Моля, прочети ги внимателно!

 

За актуална информация за конкурса и предстоящите възможности за консултации, препоръчваме да следиш нашата Facebook страница.