1. Какъв е срокът и процедурата за кандидатстване?

Онлайн системата за кандидатстване в ПРОМЯНАТА беше отворена от 08:00 часа на 1 юни до 23:59 часа на 18 юли 2019 г. Няма възможност за подаване на заявки в шестото издание на конкурса след изтичане на крайния срок.

2. Колко финалисти ще бъдат избрани и кога ще бъдат обявени имената им?

В края на конкурса ще бъде избран един голям победител и четирима финалисти, които ще бъдат включени в Инкубатора на ПРОМЯНАТА. Имената на петимата финалисти ще бъдат оповестени публично през ноември 2019 г. Те ще продължат в следващия етап – онлайн гласуване, а тримата, събрали най-много гласове, ще се срещнат в средата на февруари 2020 г. с двете журита – детско и възрастно, които ще изберат големия победител.

3. Каква е процедурата за селекция в конкурса?

Изборът на финалистите и големия победител преминава през осем етапа:

  1. Техническа проверка.

  2. Разглеждане на кандидатурите от предварително обучени доброволци от Нова Броудкастинг Груп.

  3. Селекция на най-добрите кандидатури от независими експерти в сферата на социални дейности, предприемачество, образование, IT, права на децата и други.

  4. Интервю с български и международни експерти на фондация Reach for Change. Най-добрите кандидати биват поканени да вземат участие в Акселератора на ПРОМЯНАТА.

  5. Акселератор на ПРОМЯНАТА - безплатна двумесечна обучителна програма, която помага на кандидатите да развият своето решение и своя бизнес план преди да продължат напред в конкурса.

  6. Индивидуални интервюта с участниците в Акселератора и избор на петима финалисти.

  7. Онлайн гласуване на публиката за избор на трима финалисти, които да се явят пред окончателното жури.

  8. Среща на тримата финалисти с две журита - детско и възрастно - които заедно ще вземат решение за абсолютния победител.

За повече информация за процеса на селекция и техния график, виж Общите условия на ПРОМЯНАТА.

4. Колко е голяма финансовата подкрепа и за какъв срок от време се предоставя?

Големият победител получава 30 000 лв. за срок от една година, като тези средства могат да бъдат разглеждани като инвестиция в start-up начинание. Двамата от финалистите, получили най-много гласове в етапа на онлайн гласуване, ще получат по 15 000 лв. В допълнение, всеки от петимата финалисти ще получи микрогрант от 1000 лв., който да инвестира в популяризирането на своя проект по време на онлайн гласуването през януари и февруари 2020 г.

Победителят и финалистите ще подпишат договор, който ще е в сила за периода от ноември 2019 до декември 2020 г. Договорите могат да бъдат продължавани за срок от още четири години, като решение се взема всяка година на базата на оценка на постиженията на социалния предприемач през предходната година и при условие, че програмата "Инкубатор" присъства в България.

5. На какъв принцип се определя кои от финалистите в конкурса ще получат финансова подкрепа?

Големият победител в конкурса ще получи финансиране от 30 000 лв., а двамата финалисти, събрали най-много гласове в етапа на онлайн гласуване, ще получат финансова подкрепа в размер от 15 000 лв. Онлайн гласуването в конкурса ще се проведе през януари и февруари 2020 г.


 

6. Как и кога ще науча дали преминавам на следващ етап в конкурса?

Всички кандидати ще получат информация дали са одобрени или не за следващия етап на селекция по имейл непосредствено след всеки етап. Етапите за оценка, графикът и начина, по който ще бъдете информирани, са описани подробно в Общите условия на ПРОМЯНАТА.

7. Къде мога да намеря повече информация за предишни проекти, които сте подкрепили в България и чужбина?

Информация за финалистите от първите пет издания на конкурса ПРОМЯНАТА можеш да откриеш тук.

Информация за други социални предприемачи и техните проекти, подкрепени от Reach for Change, можеш да откриеш тук.


8. Има ли териториални квоти при избора на победителите?

Няма териториални квоти. Даваме равен шанс на кандидатури както от София, така и от всяко друго населено място в България.

През петте издания на инициативата до тук около 50% от кандидатурите бяха подадени от социални предприемачи, които живеят и работят извън София. Сред финалистите и кандидатите, достигнали до Акселератора на инициативата, са социални предприемачи от София, Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе, Велико Търново и други градове.

9. Аз не желая да кандидатствам в инициативата, но все пак искам да помогна. Как мога да го направя?

Можеш да станеш част от ПРОМЯНАТА по един от следните начини:

- Бъди посредник и разкажи за конкурса на хора, които може би ще проявят интерес да кандидатстват;

- Препоръчай ни потенциални кандидати за ПРОМЯНАТА, като ни изпратиш имейл на bulgaria@reachforchange.org и ние сами ще се свържем с тях и ще ги поканим да участват в конкурса;

- Гласувай онлайн за избраните нови финалисти на сайта на ПРОМЯНАТА. Онлайн гласуването ще бъде активно през януари 2020 г.

- Работи с нас – стани наш партньор или социален инвеститор на социалните предприемачи – финалисти в ПРОМЯНАТА. Разгледай секцията Работете с нас на сайта на Reach for Change за повече информация.

10. Към кого мога да се обърна за допълнителна информация?

С радост ще отговорим на въпросите ти, ако ги изпратиш на bulgaria@reachforchange.org

11. Как мога да получавам текуща информация за развитието на конкурса?

Текуща информация за конкурса, включително за информационни дни и възможности за консултации публикуваме на нашата Facebook страница.