ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

1. ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“
2. ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“
3. ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ е с № 30 в бюлетината.

Представляващ/и според удостоверението за актуално състояние: Христо Любомиров Иванов; Атанас Петров Атанасов