ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

1. ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“
2. ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“
3. ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“
4. ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“
5. ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“

КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ е с № 31 в бюлетината.

Представляващ/и според удостоверението за актуално състояние: Мая Божидарова Манолова – Найденова; Николай Димитров Хаджигенов