ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

1. ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
2. ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ е с № 7 в бюлетината.

Представляващ/и според удостоверението за актуално състояние: Петър Стефанов Москов; Цветан Генчев Цветанов