ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

КП „Продължаваме Промяната“

1. ПП „ВОЛТ“
2. ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“
3. ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

КП „Продължаваме Промяната“ е с № 25 в бюлетината.

Представляващ/и според удостоверението за актуално състояние: Кирил Петков Петков