ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

1. ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“
2. ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“
3. ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ е с № 4 в бюлетината.

Представляващ/и според удостоверението за актуално състояние: Валери Симеонов Симеонов; Цветан Венциславов Манчев; Георги Пейков Вълчев