КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
2. ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“
3. ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“
4. ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“
5. ПП „ВОЛТ“
6. ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

Представляващ/и според удостоверението за актуално състояние: Кирил Петков Петков; Асен Васков Василев; Христо Любомиров Иванов; Атанас Петров Атанасов