Кандидат за президент

Господин Тонев

Бюлетина № 14  

Господин Тончев Тонев, роден на 29.11.1955 г. - кандидат за президент

Андрей Аврамов Андреев, роден на 03.01.1957 г. - кандидат за вицепрезидент

Издигнати от ПП Българска демократична общност

БЛИЦ ВЪПРОСИ КЪМ ГОСПОДИН ТОНЕВ:

Кой сте Вие?

Господин Тонев, кандидат за президент, издигнат от Българска демократична общност - политическа общност, която се самоорганизира без никакво външно влияние, на основата на споделени ценности, общи възгледи и светоглед, сърцевината на който е достойнството на човешката личност. Възванието ми към хората е „Чест и справедливост”, допълнено с девиза „Винаги има надежда”.

Най-значимото Ви постижение?

Създаването на уебсайта „Ценности и общност” http://cao.bg/ 

Най-големият Ви провал?

Неосъзнаването, че срещу нашествието на корупцията в мътните години на измисления преход е потребна не само лична съпротива и  неучастие в нея, а и съвместно противопоставяне.

Коя книга е на нощното Ви шкафче в момента?

„Спомени 1930-1982” Хелмут Кол („Erinnerungen 1930-1982” Helmut Kohl)

Кога плакахте за последен път? Защо?

Смъртта на майка ми преди няколко месеца. Човек скърби при окончателна раздяла с личността, която му е дарила живота.

С какъв транспорт ходите на работа?

Автобус, метро

Какъв е месечният Ви доход?

Достатъчен за достойно съществуване

Колко струва най-скъпата Ви вещ?

Не съм запленен от вещественото, нормална цена. Купувам и ценя предметите, защото са необходими и/или заради стаеното в тях излъчване и смисъл. Това няма нищо общо с високата цена, тя е за да се манифестира статут и значимост. 

Имате ли кредити?

Не.

Какво Ви липсва?

Желание за публичност.

С коя историческа или популярна личност бихте се сравнили?

Всяко сравнение с историческа или популярна личност е нелепо в същността си.

Русия или Щатите?

България и Европа.

Ляво или дясно?

Отворено дясно.

Много или малко?

За какво и от какво – туй е въпросът.

Черно или Бяло...море?

Често сме изправени пред избора между черно и бяло, между добро и зло, колкото и пъстротата на живота да не разкрива този сблъсък. Що се отнася до водните басейни - река Марица - заради вкоренеността ми в родното място и усещането за вечност, което внушават непрестанно идващите и отиващи си води на реката.

"Со кротце, со благо" или "со малко кютек"?

С разум и плам, с принципност и убеждаване.

Винету или Борис Морев?

Княз Андрей Болконски.

Статии