Галя Никова-Занева

Изпълнителен продуцент „Новини”.