За ролята на Калин Соколов в „Привличане“ - нов преподавател по музика.