За ролята на Стоев в „Привличане“ – преподавател в гимназията