За ролята на учителката по история и инструктор по танци Лора Ангелова в „Привличане“.