Огромни опашки от чакащи пред секциите в чужбина

Огромни опашки от чакащи пред секциите в чужбина

Около средата на опашката на избирателната секция в Уолтъмстоу, Лондон.