Изнесоха чудотворната икона на Св. Богородица от Бачковския манастир