Гигантската кукла ''Амал'', символизираща сирийско момиченце

Гигантската кукла ''Амал'', символизираща сирийско момиченце

Куклата ще пропътува 8 000 км.- от Сирия до Великобритания. Целта е да се повиши осведомеността за тежкия път, който е отреден на децата бежанци към по-добър живот. В момента куклата се намира във Франция.