Подготовка за началото на фестивала на народното творчество в Копривщица