"Неперфектна азбука" - нов прочит на българската форма на кирилицата

24 май 2019 07:10

Снимки: НБУ

Букви от пътен знак, врати на автомобили и безформен звук, който отеква в пространството. Това  е малка част от похватите, които използва Тодор Георгиев, за да представи своята визия за кирилицата в изложбата си „Неперфектна азбука“. В процеса творецът експериментира с различни техники и материали, а цялата изработка е ръчна. 

Изложбата показва един нов пластичен прочит на българската форма на кирилицата. Трийсетте букви са изпълнени в разнообразни техники и материали.