Протест на служителите в Агенцията по безопасност на храните

04 декември 2019 11:56

Снимки: Олег Попов