Заседание на Народното събрание

29 април 2021 11:21

Снимка: Георги Димитров