26 оргинални преписа на „История славянобългарска“ в Националата библиотека

11 май 2022 14:52

Снимки: Георги Димитров, NOVA