Нова серия акции в страната срещу битовата престъпност и купуването на гласове

26 септември 2022 10:24

Снимки: Цеца Алексова, Мариета Николаева