Пиша ви по повод започналата от вчера 17.09.2012г. акция на РДНСК по събарянето на незаконни ресторанти и хотели в к.к.Пампорово. Събарянето ще продължи още няколко дни.

Предстои събарянето на обекти с обща площ над 6000кв м. Мисля че мащаби и обхват извършеното събаряне далеч ще надмине съборените в чашката на язовир Ивайловград.