Честит Първа пролет ни пожелава Руслана Попсавова с красивата снимка, която ни е изпратила.