Някои традиции все пак са живи. Напук на всички! Това са коледарите в квартал Симеоново от много години и от поколение на поколение!

 

Снимка: Никола Търпоманов