Контейнерите за разделно събиране на отпадъци в кв. "Сарафово", забравени от Общината и всички собственици на заведения, с години тези контейнери не са пипани, служат за ''украса'' на кварталния център, поне са ''симпатични'' зад знамената.....