Посрещане на първото юлско слънце в сърцето на Балкана.