Това на спешния номер. Слава Богу, нямаше нещо опасно...