"Граждани, качете се по тротоарите, за да минат колите на другарите!" (Радой Ралин)