Бъди красива като пролетта! Бъди нежна като вечерта! Бъди горда от това, че носиш името ЖЕНА!