Такова е положението не само до този блок зад пощата в "Красна поляна", а и в целия квартал!