На паркинг пред поликлиниката в гр. Казанлък. Нагло паркиралия "Опел" запушва два автомобила.