Изпращам ви снимка от днес, на залеза над река Дунав, град Русе.